HOME PAGE HOME PAGE HOME PAGE ENGLISH SLOVENSKY ČESKY
 
Sobota 15.12.2018
FOS PÚČIK
Folklorní sdružení PÚČIK
Historie souboru
Představenstvo FOS PÚČIK
Aktuality a zprávy
Kalendář akcí
Fotogalerie
Sponzoři a partneři
Reference
KONTAKTY
Dokumenty FOS PÚČIK
Napište námFOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ PŘÁTEL FOLKLORU

Petice Zachraňte Ondráš v Senátu

Dnes, v pátek 27. března 2009, bylo na programu 5. schůze Senátu Parlamentu České republiky mimo jiné i projednávání petice občanů Zachraňte Ondráš.

Na základě veřejného slyšení, konaného 20. ledna 2009 a na základě výsledků jednání Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR byl plénu Senátu předložen k vyjádření návrh usnesení obsahující následující body:

a) doporučení ministryni obrany ČR zvážit i jiné možnosti ponechání VUS ONDRÁŠ v organizační struktuře MO ČR
b) v případě rozhodnutí zrušit VUS ONDRÁŠ k 30. 6. 2009 apelovat na MO ČR, aby zahájilo nutné právní a administrativní kroky k převodu práv a povinností spojených s činností VUS ONDRÁŠ na nového zřizovatele tak, aby vedly k minimalizaci časových, materiálních, ekonomických a duchovních ztrát ohrožujících existenci hodnot tohoto souboru
c)aby MV ČR souhlasilo s převodem VUS ONDRÁŠ z organizační struktury MO ČR za podmínky, že společně se souborem budou zajištěny finanční prostředky k další existenci souboru
d) doporučuje vládě ČR vytvořit podmínky pro zachování souboru ONDRÁŠ s podporou veřejných prostředků.

K předloženému návrhu se v rámci rozpravy nejprve vyjádřily obě dotčené "strany" - jménem petentů vystoupil Zdeněk Pšenica, předseda petičního výboru a předseda FoS ČR a jménem MO ČR náměstek ministryně obrany Radek Šmerda.
Poté senátorka Hana Doupovcová - zpravodajka senátního petičního výboru stručně informovala o důvodech vzniku petice občanů, o jejím průběhu, o počtu získaných podpisů a o průběhu jejího projednávání. Požádala přítomné senátory, aby svým hlasováním podpořili předložený návrh usnesení.

Následovala rozprava, ve které vystoupilo osm senátorů napříč celým politickým spektrem. Všechna vystoupení vyzněla (některá velmi emotivně) jednoznačně ve prospěch zachování VUS ONDRÁŠ.
Po ukončení rozpravy bylo přistoupeno k hlasování. Ani jediný hlas nebyl proti předloženému návrhu, hlasováním byl vysloven jednoznačný souhlas s tímto usnesením.

(Stenografický záznam celého průběhu jednání je dispozici na webových stránkách Senátu Parlamentu České republiky).

Hana Maděrová
(na základě online přenosu 5. schůze Senátu PČR)

Zveřejněno 27.03.2009 v 23:27 hodin
Copyright 1998-2018 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
FS PÚČIK
Folklorní soubor PÚČIK
Historie souboru
Kde nás najdete
Repertoár souboru
Cimbálová muzika
Aktuality a zprávy
Kalendář akcí
Fotogalerie
KONTAKTY
Napište nám
DFS PÚČIK
Dětský FS PÚČIK
Kde nás najdete
Historie souboru
Repertoár souboru
Kalendář akcí
Aktuality a zprávy
Fotogalerie
KONTAKTY
Napište nám
MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT
MFSF Jánošíkův dukát
Historie festivalu
Fotogalerie
Tiskové zprávy
FOLKLOR A TRADICE
Etnografický region
Etnografický subregion
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
FOLKLORNÍ AKCE V KRAJI
Aktuality a zprávy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář akcí v kraji