HOME PAGE HOME PAGE HOME PAGE ENGLISHSLOVENSKYČESKY
 
Neděle 14.07.2024
FOS PÚČIK
Folklorní sdružení PÚČIK
Historie souboru
Představenstvo FOS PÚČIK
Aktuality a zprávy
Kalendář akcí
Fotogalerie
Sponzoři a partneři
Reference
KONTAKTY
Dokumenty FOS PÚČIK
Napište námFOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ PŘÁTEL FOLKLORU

Slovácký krúžek v Brně [ Folklorní soubor či skupina FoS ČR ]

Slovácký krúžek v Brně
Slovácký krúžek v Brně, spolek, který sdružuje rodáky z Moravského Slovácka a všechny příznivce slováckého folklóru, ať již hudebního, pěveckého či tanečního, byl založen v roce 1908 a je tak nejstarším folklórním spolkem na Moravě a jedním z nejstarších nepřetržitě působících kulturních sdružení v České republice vůbec.Na počátku 20. století, někdy v letech 1904-1905, se začali po různých brněnských hostincích scházet studenti brněnské české techniky, ale i jiných brněnských škol, kteří pocházeli ze Slovácka, aby si v cizím prostředí tehdy spíše německého Brna zavzpomínali na rodné obce a přitom si také zazpívali v té době již mnohde mizející lidové písně ze svého regionu, ze svých vesnic. V roce 1908 se již schůzky slováckých rodáků staly pravidelné, tehdy se také poprvé v aule brněnské techniky objevila vývěska s nápisem Slovácký krúžek, proto se tento rok považuje za rok zrození krúžku... Za 95. let jeho existence prošly tímto spolkem tisíce členů, kteří do něj přinášeli písně, které znali ze svého okolí, v krúžku se ale seznámili s hudebními, písňovými i tanečními projevy i jiných slováckých regionů, v krúžku se mohli setkat i s mizejícími písněmi či tanci regionů vlastních, které pak, po svém návratu do rodného kraje, zpětně předávali a tak vlastně zachovali či často doslova obnovovali folklórní bohatství té které slovácké oblasti. Lze vlastně hovořit o jakémsi obrodném zpětném působení krúžku, které proniklo takřka do všech koutů Slovácka. Brněnským krúžkem prošly téměř všechny velké osobnosti slováckého folklóru posledních desetiletí, kteří po návratu ze studií do svých regionů po vzoru krúžku zakládali muziky, folklórní soubory a tak vlastně zachránili folklórní dědictví jednotlivých regionů do dnešních dnů. Namátkou jmenujme alespoň některé nejznámější - z těch již zesnulých proslulé cimbalisty MUDr. Antoše Frolku a Jaromíra Běhunka, dále MVDr. Karla Bimku, zpěváka ze Svatobořic, s hrdinským pěveckým projevem, jemuž nebylo na Slovácku rovno, primáše Jury Petrů, zakladatele v současnosti vůdčí cimbálové muziky na Kyjovsku, MUDr. Jožku Kobzíka, primáše a zakladatele souboru Břeclavan, primášskou legendu PhDr. Vítězslava Volavého, zakladatele Hradišťanu Jaroslava Čecha, z těch žijících pak připomeňme alespoň horňáckého primáše ing. Martina Hrbáče, zpěváky - profesory Luboše a Dušana Holé, Martina Zálešáka, choreografku Zdenku Jelínkovou, Jaromíra Nečase, Jana Miroslava Krista atd.
V současnosti má Slovácký krúžek více než dvě stě členů a další stoky příznivců, kteří se pravidelně scházejí každou třetí středu v měsíci na besedě u cimbálu v sále Klubu Vojenské akademie na Šumavské ulici. V rámci krúžku působí folklórní soubor, složený z cimbálové muziky, mužského a ženského pěveckého sboru a taneční složky, jenž se svojí prezentací slováckého folklóru procestoval celou Evropu. Krúžek má také svůj dětský soubor Slováček.

Kontakty:
Výbor Slováckého krúžku
PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
starosta
Riegrova 899
664 51 Šlapanice
tel.: (+420) 544228655
(+420) 721 282 472
e-mail: vstepanek2000@yahoo.de
v.stepanek@interier.com

Místostarostové:
Ing. Zdeněk Fajbus
tel.: 549 247 517
608 361 787
zdenek.fajbus@volny.cz

ing. Rostislav Viktorin
tel.: 541 233 564
723 499 158

Organizační vedoucí mužského sboru
RNDr. Václav Linhart
tel.: 543 321 117
547 353 245
e-mail: vlinhart@bvk.cz

Organizační vedoucí ženského sboru
Božena Rosenbergová
tel: 542 173 203
728 843 011

Vedoucí taneční složky
Mgr. Petra Haluzová
tel.: 732 650 152

Primáš muziky
ing. Josef Pokorný
tel.: 602 600 714

Vedoucí dětského souboru Slováček
Pavla D’Ambrosová
tel.: 541 175 213
723 947 448

Besedy u cimbálu se konají v Klubu Vojenské akademie na Šumavské ulici v Brně vždy od 18 hodin v těchto dnech 14.9., 19.10.(tradiční Havelské hody), 16.11., 7.12. a 21.12.2005.
Podrobnosti naleznete také v přehledu v kalendáři akcí. (Poznámka FoS)

KONTAKTNÍ ADRESA:

Slovácký krúžek v Brně
PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Riegrova 899/6
664 51 Šlapanice
Česko (CZ)
tel: (+420) 544 228 655
(+420) 721 282 472
Slovácký krúžek v Brně

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.fos.cz

AKTUALIZACE: Milan Zelinka (Sdružení přátel folkloru v Brně) org. 24, 01.08.2005 v 08:48 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
FS PÚČIK
Folklorní soubor PÚČIK
Historie souboru
Kde nás najdete
Repertoár souboru
Cimbálová muzika
Aktuality a zprávy
Kalendář akcí
Fotogalerie
KONTAKTY
Napište nám
DFS PÚČIK
Dětský FS PÚČIK
Kde nás najdete
Historie souboru
Repertoár souboru
Kalendář akcí
Aktuality a zprávy
Fotogalerie
KONTAKTY
Napište nám
MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT
MFSF Jánošíkův dukát
Historie festivalu
Fotogalerie
Tiskové zprávy
FOLKLOR A TRADICE
Etnografický region
Etnografický subregion
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
FOLKLORNÍ AKCE V KRAJI
Aktuality a zprávy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář akcí v kraji